Se encuentra usted aquí

Avís legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb el tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques, posem al seu coneixement la següent informació:

TAG SYSTEMS, SAU, [d’ara endavant TAG SYSTEMS], és el titular del portal Web tagsystems.net, que actua exclusivament com a gestora dels continguts del present portal Web, domiciliada a:  CTRA. DE LA COMELLA, 49 -AD500 ANDORRA LA VELLA, NRT A-703977-T, Inscrita al Registre de Comerç Nº 914912V, és l’encarregada de la gestió i funcionament del lloc Web esmentat anteriorment.
Si vol contactar amb nosaltres, pot fer-ho mitjançant correu postal a l’adreça esmentada al paràgraf anterior, o be a través del correu electrònic a andorra@tagsystems.net

 

INTRODUCCIÓ

El present Avís legal regula l´ús d’aquesta pàgina web. L’accés a la web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d'accés contractat pels usuaris.

 

ACCEPTACIÓ

La utilització del Lloc Web atribueix la condició d'Usuari, i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada per TAG SYSTEMS, en el mateix moment en què l'Usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la web, ja que pot sofrir modificacions.

 

INFORMACIÓ SOBRE ELS VINCLES “LINKS”

TAG SYSTEMS no es fa responsable de les webs no pròpies o de tercers, a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d'un vincle o accés a una Web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l'usuari i TAG SYSTEMS no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d'un vincle aliè a la Web de tagsystems.net, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d’us o mal ús d’un  vincle, tant en connectar al Lloc Web tagsystems.net com al accedir a la informació d'altres webs des del mateix Lloc Web.

 

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

TAG SYSTEMS fa tot el possible per evitar cap error en relació amb els continguts d’aquesta pàgina web.

TAG SYSTEMS adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant el portal web, segons l’estat de la tecnologia i d’acord amb la tipologia de les transaccions i els serveis que es posen a disposició dels usuaris.

TAG SYSTEMS no serà responsable dels danys que es puguin ocasionar al sistema informàtic dels usuaris per qualsevol causa aliena o no imputable a aquest lloc web, inclosos, sense limitacions, els danys ocasionats a causa d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic. Així mateix, TAG SYSTEMS tampoc respondrà de cap interrupció, error o fallada que es produeixi en el sistema, a causa d’un mal funcionament de la xarxa o dels servidors que hi estan connectats.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL, MARQUES REGISTRADES

L'estructura, disseny i forma de presentació dels elements (gràfics, imatges, fitxers logotips, combinacions de colors i qualsevol element susceptible de protecció) estan protegits per drets de propietat intel·lectual, titularitat de TAG SYSTEMS.

Estan prohibides la reproducció, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d'explotació, parcial o total dels elements referits en l'apartat anterior. Aquests actes d'explotació només podran ser realitzats en virtut d'autorització expressa de TAG SYSTEMS i que, en tot cas, hauran de fer referència explícita a la titularitat dels citats drets de propietat intel·lectual de TAG SYSTEMS.

Només està autoritzat per a l'ús privat del material documental elaborat per TAG SYSTEMS. En cap cas, podrà suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats.

Excepte autorització expressa de TAG SYSTEMS, no es permet l'enllaç a “pàgines finals”, el “frame” i qualsevol altra manipulació similar. Els enllaços han de ser sempre a la pàgina principal o “home page” tagsystems.net.

Els signes distintius (marques, noms comercials) de TAG SYSTEMS, estan protegits per drets de propietat industrial, quedant prohibida la utilització o manipulació de qualssevol d'aquests, excepte autorització expressa i per escrit de TAG SYSTEMS.

 

NO COMPARTEIXI LA SEVA INFORMACIÓ PERSONAL

TAG SYSTEMS mai li enviarà un correu electrònic ni li trucarà per telèfon per demanar-li que reveli o verifiqui la contrasenya del seu compte a TAG SYSTEMS, ni els seus números de compte bancària o targeta de crèdit, ni cap altre tipus d'informació personal. En cas que algú es posi en contacte amb vostè o de rebre un correu electrònic no sol·licitat que li demani alguna de les dades anteriors, no respongui i comuniqui-ho immediatament a  TAG SYSTEMS, perquè procedeixin a la investigació de l'incident.

 

IDENTIFIQUI ELS CORREUS ELECTRÒNICS FALSOS (intents de 'spoofing' o 'phishing')

Ignori tot correu electrònic que rebi en el qual se li sol·liciti informació personal o que li redirigeixi a una altra pàgina web que no sigui propietat del  TAG SYSTEMS, o de societats del seu grup, o en el qual se li demani que pagui en un mitjà diferent de l’autoritzat per TAG SYSTEMS, ja que podria ser un intent de suplantació de personalitat ('spoofing' o 'phishing'), i haurà de considerar-ho fraudulent.

TAG SYSTEMS utilitza el domini “tagsystems.net”  per els seus correus electrònics. Si vostè rep un correu electrònic amb un format diferent, per exemple: tagsystems.security@hotmail.com, pot estar segur que és un correu fals. Alguns correus electrònics que practiquen phishing contenen enllaços a llocs web que utilitzen la paraula “TAG SYSTEMS” a la seva URL, però que li dirigiran a un lloc web completament diferent. Si desplaça el ratolí per sobre de l'enllaç, podrà veure la URL associada, que probablement tindrà un format diferent a les enllaçades en els llocs web autèntics del TAG SYSTEMS.

Si així i tot vostè fa clic en un correu electrònic que practica phishing i és redirigit a una pàgina que s'assembli a "Al seu Compte" o a qualsevol que li demani verificar o modificar la seva informació personal, ignori-la i consideri-la com a fraudulenta.

 

COMUNIQUI ELS INTENTS DE 'phishing'

Enviï un correu electrònic a l'adreça andorra@tagsystems.net i adjunti el correu electrònic que considera fals. En adjuntar-nos aquest correu electrònic fraudulent, ens està ajudant a localitzar el seu origen.
Si no pot adjuntar el correu electrònic fals, reexpedeixi-ho a dpd@tagsystems.net i inclogui la major quantitat d'informació possible sobre el mateix.

 

Informació adicional

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  RGPDUE 2016/679 I LQPD 29/2021

Informació addicional

Responsable
 

Identitat del responsable del tractament

TAG SYSTEMS, SAU

A-703977-T
CTRA. DE LA COMELLA, 49 – AD500 ANDORRA LA VELLA

+ 376 879 600

andorra@tagsystems.net

Contacte del DPD

dpd@tagsystems.net

Representant UE

Identificació i contacte del representant UE

Mallafrè Consultors, SL.U.

e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat

Finalitat

Descripció de la finalitat del  tractament

Atenent al "principi de limitació de la finalitat" les dades recollides seran tractades exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible a aquests fins.

Termini de conservació

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil / comercial sempre que vostè no ens sol·liciti la seva supressió. L'informem que atenent a la previsió legal ens veiem obligats a conservar-los per raons fiscals i comptables, i a posar-los a disposició d'una entitat pública competent que així ho sol·licités.

Decisions automatitzades

L'informem de l'existència de decisions automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils per tal de millorar la seva experiència d'usuari i facilitar-li informació, serveis o productes adequats a les seves preferències.

Legitimació

Bases jurídiques de tractament

Les seves dades personals seran tractades, segons se li ha informat a la seva recollida, atenent a les Bases jurídiques identificades en el RGPDUE 2016/679 i a la LQPD 29/2021.

Destinataris

Destinataris de la cessió

Les dades recollides es comunicaran a les altres empreses del grup per a fins determinats, atenent a l’estricte compliment de les normatives internes de Protecció de Dades.

Transferències internacionals de dades

Sí es preveuen, sempre que aportin totes les garanties apropiades assumides pel responsable o encarregat de tractament establertes  segons l’art.46 del RGPDUE 2016/679 i l’art.44 de la LQPD 29/2021.

Encarregats de tractament

Les dades podran ser cedides a Encarregats de tractament amb accés a dades, amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats exigides pel RGPDUE 2016/679 i i la LQPD 29/2021 que ofereixin les garanties suficients.

Drets

Exercici de drets

 

L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679 i que són:

 

  • Dret a sol·licitar l'accés a les dades personals relatives a l'interessat.
  • Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les seves dades.

 

L'interessat podrà exercir aquests drets presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@tagsystems.net acompanyat d'un document identificatiu. En el cas que l'interessat actuï a través d'un representant legal, aquest haurà d'aportar el document identificatiu i l’acreditatiu de la seva representació legal. Si l’interessat considera vulnerats el seus drets, vol conèixer més informació i/o com exercir-lo pot dirigir-se a l'APDA: http://www.apda.ad/ Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).

 

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS  RGPDUE 2016/679 I LQPD

Informació addicional Videovigilància

Responsable
 

Identitat del responsable de tractament

TAG SYSTEMS, SAU

A-703977-T
CTRA. DE LA COMELLA, 49 – AD500 ANDORRA LA VELLA

+ 376 879 600

andorra@tagsystems.net

Contacte del DPD

dpd@tagsystems.net

Representant UE

Identificació i contacte del representant UE

Mallafrè Consultors, SL.U.

e-mail: representant.ue@mallafre-consultors.cat

Finalitat

Descripció de la finalitat del  tractament

La captació d'imatges obtingudes i emmagatzemades mitjançant el sistema de gravació (càmeres de videovigilància), utilitzades per a fins de prevenció, seguretat i protecció de persones i béns que es trobin a les instal·lacions de l'organització.

Termini de conservació

Les imatges captades mitjançant el sistema de videovigilància seran conservades durant un termini màxim d'un mes des de la captació, transcorregut el mateix es procedirà a l'esborrat, sempre que l'usuari no exerciti algun dels drets que legalment l'emparen.

Legitimació

Bases jurídiques de tractament

L’ interès legítim del Responsable de tractament, amb l’objectiu de garantir la seguretat a les instal·lacions de l’organització.

Destinataris

Destinataris de la cessió

L'accés a les imatges serà exclusivament de l'organització com a responsable del sistema de gravació. No obstant, l'anterior, podran tenir accés a aquestes imatges l'empresa proveïdora del Servei de Videovigilància i / o de Seguretat que l'organització tingui contractada, però això es realitzarà sempre sota un contracte previ signat entre les dues parts complint amb les directrius aprovades per les autoritats en matèria de protecció de dades.

Així mateix, les imatges podran ser cedides als Cossos i Forces de Seguretat d’Andorra, així com als jutjats i tribunals que ho requereixin en compliment d'una obligació legal aplicable a l'Entitat com a Responsable de tractament.

Drets

Exercici de drets

 

L'interessat podrà exercitar els drets que l'assisteixen, d'acord amb el RGPDUE 2016/679  i la LQPD 29/2021, presentant un escrit a l’adreça del responsable de tractament o enviant un comunicat al correu electrònic dpd@tagsystems.net acompanyat d'un document identificatiu.

En el cas de considerar el seu dret a la protecció de dades personals vulnerat i vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-lo pot dirigir-se a la APDA: http://www.apda.ad/  Tel. (+376) 808 115 Edifici del Consell General C/ Doctor Vilanova, 15-17 (planta 5) AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra).